Objektų fizinė apsauga​

Mūsų saugos tarnyba, pageidaujant užsakovui, skiria savo darbuotojus, kurie saugotų užsakovo objektą, ten esančias materialines vertybes bei objekte dirbantį personalą.

​Įvairių renginių apsauga

Vykdome masinių renginių (koncertų, autolenktynių, švenčių ir kt.) apsaugą bei viešosios tvarkos palaikymą juose. Taip pat saugos paslaugas teikiame klubuose, kavinėse, restoranuose bei kitose, Jūsų pasirinktose, vietose.

​Nekilnojamo turto, prijungto prie centrinio stebėjimo pulto, apsauga

Paslaugos teikimui  bendrovė naudoja kompiuterizuotus apsaugos pultus: telefoninio, radijo bangų ir GSM ryšio. UAB „Tigro šuolis“ patruliniai ekipažai į saugomų objektų signalizacijos suveikimus reaguoja septynias dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Gavus pavojaus signalą, mūsų patrulinis ekipažas į saugomą objektą atvyks per keletą minučių, sulaikys įsibrovėlius, praneš Jums apie susiklosčiusią situaciją, reikalui esant, iškvies policiją ar/ir gaisrinę tarnybą.